Life

 

1박 2일 여행.

 

원래 알던 사람들과,

처음 만난 사람들

인연의 시작.

 

 

 

SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1388sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 12:17:24

 

 

 

 

SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1452sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 12:22:58 SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1452sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 12:23:03 SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1452sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 12:23:08

 

 

 

 

SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1568sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 14:06:12 SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/2020sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 14:06:15

 

SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1752sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 14:06:19 SAMSUNG | SM-G906S | Normal program | Pattern | 1/1476sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:05:24 14:06:22

 

 

 

 

 

 

'Life' 카테고리의 다른 글

세나 블루투스(Sena Technology) 유감.  (0) 2017.07.13
익산 제일 치킨  (0) 2015.06.27
태안 안면도  (0) 2015.05.24
강원도 안반데기 & 정선 & 타임캡슐공원  (0) 2015.05.17
도마치재  (0) 2015.04.24
이화굴  (0) 2015.04.20
0 0