Life

포천 짬뽕 투어.

원래는 엄청 유명한 탕수육집을 가려고했으나....

오후부터 영업한다는 말에 절망하여... ㅠㅠ

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash fired | 2015:03:08 11:51:01

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2015:03:08 11:51:09

다른집 탕슉이라도 맛봅시다용~

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2015:03:08 11:51:18

계속 나와 함께인 휘근이.

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-150 | Flash did not fire | 2015:03:08 11:55:43 LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2015:03:08 11:55:49

쟁반짜장 & 해물짬뽕

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 11:55:55

흡입.

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/480sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 12:34:11

그냥 복귀하긴 아쉬우니까-

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/1098sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 13:18:05 LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/1098sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 13:18:24

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/1220sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 13:19:19 LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/1176sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 13:19:58

노동 당사.

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/1851sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:08 13:20:41

저쪽은 북한. ㅎ

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/15sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2015:03:08 20:06:35 LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | Flash did not fire | 2015:03:08 20:07:15

휘근이랑 나는 멈추지 않고~

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/12sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2015:03:08 23:31:09 LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/12sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-1100 | Flash did not fire | 2015:03:08 23:31:24

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/17sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-650 | Flash did not fire | 2015:03:08 23:31:27

포천 - 홍대 - 가로수길

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | Flash did not fire | 2015:03:08 23:39:04

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | Flash did not fire | 2015:03:09 00:05:00 LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | Flash did not fire | 2015:03:09 00:05:13

오늘은 여기까쥐!~ ㅎㅎ

 

 

 

 

 

 

 

 

'Life' 카테고리의 다른 글

혼다 스쿠터, 혼다 모터사이클.  (0) 2015.03.30
유리막? GTechniq C1 작업  (0) 2015.03.10
포천 식사 투어  (4) 2015.03.08
속초 투어  (2) 2015.03.07
세차  (2) 2015.03.06
창석이형 1190 구입  (0) 2015.03.04
4 0
  • Wheekeun.blog.me 2015.06.11 17:46    

    정말 살 무럭무럭 자랐군요 ^^ 뿌듯 ㅋㅋㅋㅋ

  • BlogIcon whee 2015.06.12 01:44    

    이태원이 아니고 가로수길인데...