Life

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/120sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:02 13:54:47 LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/120sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:02 13:55:01

정비도 맘에 들리가...

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/710sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:02 13:56:58

RPM이 높아진것만같고
연비가 안좋아진것같고 = 기름을 더 먹는것만 같고

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:03:02 13:58:11

한마디로 미운털 박힌겁니다 ㅎㅎ

 

 

 

LG Electronics | LG-F460S | Spot | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2015:03:02 13:59:01

그나저나 피찌 악세서리 사야하는뎅 ㅎㅎㅎ

 

 

 

 

이날 결재금약 2200원;;;;

오일 드레인 오링 샀나봅니다;;;

'Life' 카테고리의 다른 글

세차  (2) 2015.03.06
창석이형 1190 구입  (0) 2015.03.04
혼다코리아 강남  (0) 2015.03.02
홍천투어  (0) 2015.02.28
피찌와 비천이  (2) 2015.02.26
오송 - 영월  (0) 2015.02.24
0 0