Life

 

SAMSUNG | SHV-E210S | Aperture priority | Average | 1/30sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.7mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:11:01 16:57:05 SAMSUNG | SHV-E210S | Aperture priority | Average | 1/30sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.7mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:11:01 16:57:19

안팔려요...

근데 타보니 또 너무 좋아요.

 

 

'Life' 카테고리의 다른 글

KKRRC  (0) 2013.11.10
인제 양구 춘천 와인딩 투어  (0) 2013.11.03
아 팔지말까?!?!?!!  (0) 2013.11.01
사진 촬영 협조  (0) 2013.10.26
날씨 조오타!~  (0) 2013.10.20
성진이 두카티  (0) 2013.10.11
0 0